Народните представители Петър Славов, Мартин Димитров, Методи Андреев и други техни колеги внасят днес предложение за промени в Закона за администрацията.

Законопроектът на депутатите включва три основни промени: ограничаване на ръководния произвол в администрацията под формата на раздаване на скрити бонуси, надвишаващи многократно официалните възнаграждения, назначаване на неквалифицирани кадри на ръководни позиции и недекларираното участие в тайни и неформали организации.

Промените засягат всички административни шефове – заместник-министри, председатели на държавни агенции и комисии, изпълнители директори на агенции, ръководители на държавни институции и пр.

„Това е естествено продължение на законодателната ни инициатива за поставяне на таван на възнагражденията във всички регулатори. До нас достигна сигнал, че административни ръководители системно си отпускат по още една заплата, а понякога и повече, например като средства за представително облекло. Тази практика е меко казано неуместна и трябва да бъде прекратена в най-кратки срокове. Вярвам, че нито един представител на властта не може да се съгласи с този произвол“, заяви Петър Славов

Именно затова депутатите записват в закона изрично, че висшите чиновници не могат да получават допълнителни възнаграждения, освен изрично посочените в закон. По този начин се премахва възможността с вътрешни правила да се разписват бонуси под различна форма. Това преустановява съществуващата практика в значителна част то административните структури на държавата.

Депутатите предлагат още в закона да се разпише изрично, че началникът на политическия кабинет, парламентарният секретар, говорителят и съветниците към кабинетите на министрите не могат да получават възнаграждения от участие в бордове и ще декларират имотното си състояние. Идентични правила съществуват в момента за министрите и техните заместници.

Законодателната инициатива на депутатите ще прекрати и назначаването на висши чиновници без трудов опит и познания в сферата, която им се поверява – т.нар. „калинки“.

„Важно е да се въведе изискване за поне 3 години релевантен стаж за висшите чиновници. В момента сходни изисквания има към много от държавните служители, но не и към техните ръководители. Това е не само несправедливо, но и вредно за държавната администрация“, коментира от своя страна Мартин Димитров.