Петър Славов и Мартин Димитров настояват законите да не затормозяват малкия и среден бизнес

Народните представители Петър Славов и Мартин Димитров внесоха промени в приетия на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, съдържащи пакета данъчни промени на правителството за 2017 година.

Двамата реформатори предлагат т.нар. данък покойник да отпадне, разплащанията в брой да запазят текущия си праг от 10 000 лева, а затварянето на търговски обекти за 30 дни дори при най-дребни нередности да отпадне.

„Предложението данъчната декларация и заплащането на дължим данък да се прехвърлят от починало лице на наследниците му е не само несправедливо, а и трудно установимо. Също така считаме за затормозяващо, особено за по-възрастните икономически активни хора, данъчна декларация от физическо лице да може да се подава само по електронен път. Това вероятно ще насърчи и сивата икономика, тъй като много хора просто няма да могат да подадат декларация. Затова предлагаме да се запази действащия режим, а увеличаване броя на лицата, подаващи данъчна декларация по електронен път да се търси чрез стимули-отстъпка от дължимия данък“, пишат в своите мотиви депутатите.

Относно плащанията в брой те уточняват, че предложението прагът да бъде намален от 10 000 на 5 000 лева ще затормози напълно излишно дейности като покупко-продажбата на автомобил втората ръка, тъй като те най-често са в ценовия диапазон 5500-6500 лева, а предлаганата мярка рискува да увеличи сивата икономика, тъй като търговците и клиентите ще предпочитат в договора си да посочват цена в рамките на законовия праг за разплащане в брой, а останалата част от сумата ще остава недекларирана.

По отношение на затварянето на търговски обекти за до 30 дни при откриване и на най-малкото несъответствие между касовата книга и касовата наличност депутатите отбелязват, че е затормозяващ за търговците, а незабавното възстановяване работата на обекта при откриване на проблема е в интерес както на търговеца, така и на фиска, тъй като по този начин ще се реализира оборот и съответно – внасят данъци.