Народните представители Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев внасят парламентарен въпрос към вицеприемиера Томислав Дончев относно нарушения на закона при продажбата на Диоломатическия клуб „Бояна“. Тримата депутати представиха казуса на брифинг в парламента днес.

Дипломатическият клуб „Бояна“ е част от активите на „Адис“ ЕООД, а дружеството е в зарбанителния списък за приватизация. Тоест, предприятието не може да бъде продавано без изрично решение на Народното събрание по предложение на Министерски съвет. Условията за продажба на предприятия от забранителния списък за приватизация са описани подробно в чл.3, ал.3 от Закона за приватизацията.

Въпреки това Агенцията за приватизация прилага друг прочит на закона, алармират тримата депутати. Според представители на агенцията, могат да бъдат продавани „обособени част“ от предприятия от зарбанителния спиък.

Именно затова тримата депутати питат вицеприемиера Дончев дали не счита, че за продажбата на Дипломатическия клуб „Бояна“, актив на предприятие от забранителния списък по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, е необходимо изрично решение на Народното събрание.

Димитров, Славов и Андреев искат още становище от Томислав Дончев за продажбата на „обособени части“ от предприятия, включени в забранителния списък.

„На икономическа комисия попитах Агенцията за приватизация как така Дипломатически клуб „Бояна“ е обект на приватизацията, при положение че е част от „Адис“ ЕООД. А „Адис“, включително и с нашите гласове, е в забранителния списък за приватизация. От тях получих отговор, че според агенцията, във всички случаи, в които могат да бъдат разграничени „обособени части“ от дадено предприятие, нищо че е в забранителния списък, те могат да си го продават“, обясни Мартин Димитров.

Реформаторът допълни, че по този начин Агенцията за приватизация може на тъмно да продаде повечето активи на предприятията в забранителния списък и няма кой да ги спре. Според него това тълкуване на агенцията е по-лошо и от приватизация на цялото дружество, защото изниква опасност най-апетитните активи на дружествата от забранителния списък да бъдат продадени, а другите да бъдат оставени. Това напълно обезсмисля наличието на забранителен списък в Агенцията за приватизация, категоричен е Димитров.

„Не може нещо да бъде в забранителния списък за приватизация и въпреки това да бъде преватизирано на „обособени части“, категоричен е Димитров.

Петър Славов от своя страна представи бъдеща инициатива на тримата депутати – да бъде внесен един и същ парламентарен въпрос към всеки представител на правителството: Дали, кога и на какви цени са продавани „обособени части“ от предприятия в забранителния списък, които са в техния ресор и дали е спазена процедурата да има решение на Народното събрание.

Причина за това е изказване на представителите от Агенцията за приватизацията по време на Комисия по икономическа политика и туризъм в сряда. От него е станало ясно, че продажбата на Дипломатическия клуб не е изолиран случай, а по-скоро практика при продажбата на предприятия от забранителния списък за приватизация на части.