Народното събрание да включи в седмичната си програма второто гласуване на промените в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), намаляващи наказателната законна лихва за забавени плащания. За това настояват депутатите Петър Славов и Мартин Димитров.

Миналата седмица законопроектът беше предложен като извънредна точка от Петър Славов и подкрепен на правна комисия от представители на всички парламентарни групи без ГЕРБ. За да влезе в сила остава една последна крачка – окончателното му приемане от пленарна зала.

Законопроектът предвижда лихвата от 10%+основния лихвен процент (ОЛП) да бъде намалена на 8%+ОЛП за юридически лица и на 4%+ОЛП за физически лица. Като се очаква тази промяна да бъде от полза преди всичко на гражданите, срещу които се водят дела от т.нар. монополни дружества, колекторски фирми, доставчици на комунални услуги и пр.

Към момента т.нар. законна лихва за забава в България е най-високата в Европейския съюз. Това се отразява и в множеството случаи достигащи до обществото, при които клиент на дадено дружество, забавил напълно символично заплащане разбира, че след съдебен процес дължи многократно по-висока сума.