Народните представители от гражданската квота на Реформаторския блок Петър Славов и  Мартин Димитров внесоха промени в приетия миналата седмица на първо четене Законопроект за концесиите. Двамата реформатори предлагат да бъде намален максималният допустим срок за предоставяне на концесии.

Славов и Димитров предлагат максималният срок на концесия да бъде 35 години, а само при решение на Народното събрание срокът да може да бъде удължаван до 45 години. В приетите на първо четене текстове максимален срок на концесиите липсва, а надвишаващите 50 години се позволяват с решение на Народното събрание.

Според двамата представители на Гражданския съвет в Реформаторския блок е недопустимо срокът на концесиите да надвишава продължителността на един човешки живот. Подобно действие на 43-тото Народното събрание например би могло да има изключително негативни последици за поколения напред, които ще бъдат принудени да се съобразят с решение, взето преди 50, 100 или повече години.