Депутатите подкрепиха и на второ четене промените в Закона за пътищата, инициирани от Петър Славов и Мартин Димитров, и подкрепени от други народни представители от РБ и ПФ. С това депутатите окончателно въвеждат 3-месечни винетни стикери.

Новите законови разпоредби влизат в сила от 1 януари 2018 година. Освен допълнителните стикери се въвежда и по-справедлив срок на употреба на годишната винетка – вместо за текущата календарна година, както беше до сега, тя ще важи за срок от 12 месеца от датата на закупуването си.

Според вносителите 3-месечният винетен стикер ще бъде от полза на българите, които използват автомобилите си на дълъг път само през летния период, като през останалата част от годината се движат в рамките на населеното си място. Интерес към 3-месечната винетка ще има и от страна на българите, живеещи в чужбина, които масово си взимат продължетлна почивка през лятото и я прекарват в родната си.

„Това е стъпка за повече справедливост в заплащаните такси“, коментира след приемането на закона Мартин Димитров.

До приемането на законодателните промени се стига след над едногодишни усилия на Славов и Димитров. В края на 2015 година те предложиха да бъде въведена 6-месечна винетка, но тогава идеята им не срещна подкрепа сред управляващото мнозинство още на първо четене. След проведено допитване, допълнително настояване и събиране на подкрепа и от други парламентарни групи, през април 2016 беше внесен нов законопроект, този път предлагащ въвеждането на 3-месечен стикер.