Обобщени данни: 

Изказвания от трибуната на Народното събрание – общо над 33 часа и над 800 участия в дебати.
Общо над 650 парламентарни въпроса и питания към министрите.
Над 130 законопроекта и предложения между първо и второ четене, в които са участвали като водещи вносители и ли съвносители.
Над 15 проекта за решение.

 По-важни резултати:

 • Основни инициатори на Групата за натиск, създадена за търсене на отговорност от властта по ключови теми
 • Насърчаване даряването на храни. От 1.01.2017г., дарените храни са освободени от плащане на ДДС, и така се стимулира дарителството. Законът съдържа и множество разпоредби, които да ограничат възможните злоупотреби.
  По данни на Българската хранителна банка в България годишно се изхвърлят около 670 хиляди тона годна за консумация храна, защото досега за търговци/производители беше по евтино да бракуват храната, отколкото да платят 20% данък при нейното даряване. Простата сметка показва, че ако това количество храна се оползотвори, то ще може да се осигури храна за всички бедни хора в България за 1 г. напред.
 • Приемане на Електронното гласуване. След категоричния вот на референдума на близо 2млн. българи „ЗА“ дистанционно електронно гласуване, с помощта на представители  на Инициативния комитет в негова подкрепа, внесохме и отстояхме законодателни промени, които постепенно въвеждат този съвременен вид гласуване в българската изборна система. Целта е повишаване активността на независимия, свободен вот и приобщаване на онези над 2млн. наши сънародници с право на глас зад граница и преодоляване на купения и манипулиран вот, при съответните гаранции за тайна на гласуването и неговата сигурност.
 • Извеждане на НЕК на печалба от 12 млн. лева (очакван резултат) през 2016 г. на фона на 203,9 млн. лева загуба през 2015 г. Заедно с Делян Добрев предприемехме редица мерки за спиране източването в енергетиката и оптимизиране на раздути разходи. Бяха предприети мерки за подобряване на контролните механизми, като например монтирането на измервателни уреди на всички ТЕЦ-ове и Заводски централи. Тези действия бяха допълнени от адекватни действия, предприети от КЕВР и
  Министерство на енергетиката.
 • Приехме законова база за лустрацията. Заедно с Методи Андреев въведохме задължение за изрична проверка за принадлежност към Държавна сигурност и останалите служби на комунистическия режим при кандидатстване за  получаване на допуск до класифицирана информация. (последният по закон се изисква за работа на всички важни нива в държавната и общинска администрация).
  По този начин трябва да се преценява за всеки конкретен случай дали получаването на допуск до класифицирана информация не застрашава националната сигурност поради наличие на зависимости на съответното лице, в това число и към бившите комунистически тайни слуби. Промените в Закона за защита на класифицираната информация задължиха изпълнителната власт и службите да проверяват не само бъдещите кандидати, но и лицата, получили достъп до тайните на държавата преди влизане в сила на тези законодателни промени. Проверката на всички заварени случаи трябва да завърши до м.09.2017г.
 • Прокарахме законодателни изменения в Наказателния кодекс за отпадане на давността за престъпленията на комунистически функционери, които са били скрити от тоталитарния режим и са останали ненаказани.
 • Оспорването на текстовете от Главния прокурор пред Конституционния съд и тяхната неотдавнашна отмяна ни мотивира да търсим друго законодателно решение, защото е недопустимо и несправедливо престъпления, граничещи по своя характер с геноцид срещу собствения си народ /напр. скриването на информацията за радиацията от аварията в АЕЦ „Чернобил“/, е несправедливо да останат безнаказани!
 • Мерки срещу данните за изкривяване на конкуренцията на пазара на горива, поради съмненията за съществуване на картел и злоупотреба с господстващо положение. Аргументирано поискахме смяната на целия стар състав на КЗК поради незадоволителни резултати и така бе избран изцяло нов състав на Комисията-най-важният регулатор в борбата с монополите и картелите. След това инициирахме специална Парламентарна комисия за проверка на изкривяванията на пазара на горива.
  Отделно, предложихме законопроект, който да „отпуши“ достъпа да пазара през промени в режима на акцизните складове за горива, да разшири присъствието на пазара на малки търговци и така да засили конкуренцията, което би намалило цените за крайните потребители.
 • Възстановихме измервателните уреди в петролните акцизни складове. След като по време на кабинета „Орешарски“ част от уредите бяха буквално изключени, с наши законодателни предложения възстановихме реалния контрол, което е и един от главните факторите за отчетената значително по-добра данъчна събираемост през 2016г.
 • Въведохме задължителни измервателни уреди за производителите на алкохол и цигари с цел стриктен контрол. Въпреки, че законът изисква монтирането на такива уреди, повече от две години Министерство на финансите не изпълни тази разпоредба, като се оправдаваше с процедура по искане на съгласие от ЕК (за получаването на което регулярно сме поставяли въпроса на министъра в парламентарния контол и въпреки това резултат няма).
 • Въведохме автоматична обратна регистрация на автомобилите пред КАТ след сключване на гражданска отговорност за автомобил, който е бил дерегистриран. След като правителството въведе автоматична дерегистрация за автомобилите с неплатена Гражданска отговорност, потърсихме начин да облекчим хората, които след такава дерегистрация сключат застраховка гражданска отговорност и решат да се ползват от правото си да използват автомобила си.
 • Спечелихме две дела срещу БНБ и КЗК за публичност на заплатите и бонусите. След спечеленото от нас дело (с изключителната подкрепа на адв. Кашъмов от програма „Достъп до информация“) стана най-после ясно, какви възнаграждения са получавали в БНБ по време на фалита на КТБ и че това дълги години са били далеч най-високите възнаграждения в държавата.
 • Прокарахме законодателни промени в Закона за достъп за обществена информация, с които се облекчава достъпа на гражданите до публично значима информация в държавни и общински стуктури и предприятия и се гарантира задължението на тези институции задължително да предоставят отговори на гражданите.
 • Противопоставихме се на плащането на каквито и да било публични средства за строежа на АЕЦ „Белене“, както и на строителство от мним частен инвеститор. Опитът на ГЕРБ и БСП до строят АЕЦ „Белене“ в зона с висок сеизмологичен риск е съществена заплаха пред България. Аргументът, че вече били вложени 2 млрд. лева не е основание да бъдат прахосани още 20 млрд. лева. Дори да се появи (мним) частен инвеститор, разходите по проекта ще бъдат прехвърляни поетапно върху данъкоплатците. Нашето предложение е реакторите да се продадат, понесените щети от данъкоплатеца така да се намалят максимално и проектът за изграждане на атомна централа на това опасно място да се спре веднъж завинаги!
 • Изискахме от Министерство на финансите, Фонда за гарантиране на влоговете и синдиците на КТБ поне да се отчитат през няколко месеца за резултатите по възстановяване на активите от КТБ. От тези отчети се вижда, че постигнатото е много малко и че в масата на несъстоятелността е постъпила незадоволително скромна част от първоначалните активи на банката. Вече е очевидно, че неприемането на нашето предложение, интернационална Компания за международни разследвания да участва не само в анализа на причините за фалита, но и да бъде ангажирана пряко в проследяване и връщане на източеното, се оказва големият проблем.
 • Противопоставихме се срещу опитите за отмяна на плоския данък върху личните доходи и свръх облагане на средната класа в България. Това ще бъде основна битка в следващия Парламент.
 • Приехме законодателни промени, с които Народното събрание да може да изслушва Главния прокурор по прилагането на закона по обществено значими казуси.
 • В тази връзка с колегите от Групата за натиск още м.06.2016г. внесохме проект за решение, с който Парламентът да изслуша Главния прокурор по казуса КТБ и напредъка по подвеждането под отговорност на виновните за фалита на банката лица, проследяването на източените средства и предприетите мерки за тяхното възстановяване в максимална степен.
 • Отстоявахме европейския и евроатлантически път на развитие на България и запазване на цивилизационния избор на българите, да са част от семейството на успелите западни демокрации от ЕС
 • Опитите на т.нар. „евразийски сили“, а иначе зле прикрити постсъветски комунисти на чужда издръжка, да откъснат България от естествения й път на развитие, срещаха нашето категорично противопоставяне с изказвания и предложения както от трибуната на Парламента, така и чрез медиите. Именно по наше предложения с Методи Андреев Народното събрание прие промени в Наказателния кодекс и вече поругаването (включва и паленето на знамето – за „другарите“ дето се събират периодично на яз. Копринка)  на европейското знаме ще се наказва със същата строгост, с която се наказва посегателството срещу българския национален флаг.

По-важни законопроекти, минали първо четене:

 • Предлагаме намаляване на законната лихва за забава до ОЛП +4% за физическите лица и ОЛП +8% за търговците (сега за всички е ОЛП +10%). Заедно с Вили Лилков инициирахме проучване и констатирахме, че законна лихва в България е една от най-високите в ЕС.  По тази причина натрупването на законна лихва, заедно с други плащания, прекомерно натоварва стотици хиляди български потребители и от компенсация се превръща в санкция. Предлагаме законната лихва да бъде намалена два пъти и половина за физическите лица, така че закъснение в плащането на комунални сметки или банков кредит да не се превръща в лична трагедия и средство за неоснователно обогатяване на един или друг монополист за сметка на хората!
 • Промени в ГПК за отпадане на такса „Юрисконсулт“, с която много недобросъвестни доставчици на комунални и др. услуги с монополно положение злоупотребяват и товарят потребителите с допълнителни несъществуващи задължения. Така претенцията на дадено предприятие за неплатена сметка за примерно 40лв. може да „набъбне“ до  няколко стотин лева!
 • Тълкувателният закон на Закона за приватизация и следприватизационен контол, с който се пресича възможността за злоупотреба с държавно имущество от структуроопределящи предприятия, включени в забранителния списък за приватизация и абсурдната „практика“ понастоящем, да бъдат разпродавани на парче като „обособени части“. Окончателното приемане на закона ще позволи подобни действия в миналото да бъдат ревизирани, а сделките в нарушение на забраната в закона-да бъдат оспорени.
 • Със закон предложихме премахване на комунистическите символи. Според новите текстове всички заварени символи, възхваляващи комунистическата власт и невярно отразяващи историята на периода от 9 септември 1944г. година до 10 ноември 1989 година, могат да бъдат предоставени в Музея на социалистическото изкуство. Законът забранява също поставянето на публични места на предмети, надписи, скулптури или символи, невярно пресъздаващи периода на тоталитаризма у нас и такива, които възхваляват дейността на БКП. Единственият вариант, при който такива предмети могат да бъдат видени публично, е като задължително бъде посочен престъпният характер на режима /обявен за такъв още през 2000г. със закон/ чрез информационна табела.
 • Предложихме въвеждането на тримесечна винетка като допълнение към съществуващите в момента, както и годишната винетка да важи 12 календарни месеца от датата на закупуването.
 • Тримесечната винетка би била особено полезна за хората, които излизат извън града основно през летния сезон, или пък живеят предимно в чужбина и се прибират в България за няколко месеца през годината. По-големият избор означава повече справедливост.
 • Предложихме гъвкава гражданска отговорност за моторни превозни средство със сезонно ползване като мотори, мотопеди, каравани и кемпери. Редно е колкото ползваш, толкова да плащаш. Ако ползваш мотора четири месеца в годината, да можеш да сключиш и такава гражданска отговорност, а не да си длъжен да плащаш за цяла година.

Индивидуален отчет на Мартин Димитров можете да видите тук, а на Петър Славов – тук.