След близо 2-години усилия, законодателните инициативи на Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев
най-после стават реалност

„Тази седмица Народното събрание прие промени в два много важни закона – окончателни в Закона за защита на класифицираната информация и на първо четене в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (т.нар. Закон за досиетата). Благодарение на това, вече можем да кажем, че държавата ни къса окончателно със зависимостите си от комунистическата Държавна сигурност, макар и с 27 години закъснение“, това заяви на брифинг в парламента народният представител от гражданската квота на Реформаторския блок Петър Славов.

С промените, приети окончателно в Закона за защита на класифицираната информация, лицата, на отговорни държавни длъжности, за които се изисква достъп до класифицирана информация, ще бъдат проверявани за принадлежност към комунистическата Държавна сигурност. Ще бъдат проверени и всички заварени случаи, за които Комисията по досиетата не е правила проверка досега. В случай на установяване на принадлежност към ДС на някое от проверяваните лица, то случаят му ще се разглежда от Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКС) и Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), а те ще разглеждат казуса и ще решават дали лицето може да получи допуск до секретна информация.

Втората законодателна инициатива на тримата депутати, в т.нар. Закон за досиетата, предвижда разширяване на кръга от проверявани лица за принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, като съгласие на проверяваните лица няма да се иска.

„Мога да кажа с увереност, че България се променя в правилната посока, че най-после затваря тези черни страници от историята си. Но преди те да бъдат напълно затворени, те трябва да бъдат прочетени докрай. Истината не трябва да бъде подменяна, както се опитаха да кажат от левицата. Истината ще бъде изнесена в цялост – всеки ще може да я прочете, да направи съответните изводи и да знае какво се е вършело в някогашната така наречена „Народна република България“.  В това число и как е било манипулирано общественото мнение, как са тормозени и шпионирани хората, какви са механизмите на доносниците и защо тези механизми и до ден днешен продължават да действат и да пречат на нормалното развитие на страната ни“, заяви още Славов.

Инициатори и на двете законодателни промени са Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев, а зад тях застанаха всички партии от спектъра дясно-център.