Народното събрание включи в седмичната си програма Законопроектът за изменение и допълнени е на Закона за гарантиране на влоговете в банките, внесен от Петър Славов и Мартин Димитров през месец май 2015 година.

„На този парламент остават броени дни, а след това с месеци няма да има възможност за осъществяване на парламентарен контрол върху Фонда за гарантиране на влоговете, какъвто към момента осъществява Групата за натиск“, аргументира Петър Славов своето настояване за приемане на промените в най-кратки срокове.

„В хода на делото, което ние спечелихме срещу Фонда за гарантиране на влоговете, те упорито продължиха да твърдят, че не са задължен субект по ЗДОИ и не е длъжен да отговаря на гражданите. Това се случва, въпреки че миналата година законът беше променен и списъкът със задължените да предоставят достъп до обществена информация се разшири значително. Ние считаме това за недопустимо и напълно неприемливо“, каза още Славов.

Промените предвиждат подобряване на публичната отчетност на Фонда за гарантиране на влоговете в банките и назначенията в него. Това се налага преди всичко, заради застъпваната от управеителния съвет на фонда теза, че той „не представлява държавен орган“ и не е задължен субект за предоставяне на обществена информация. Според Славов и Димитров причина са и редица други случаи около казуса „КТБ“, когато представителите на фонда отказаха да информират обществото за своите решения и действия, въпреки че с решение на Народното събрание на фонда бяха предоставени близо 2 милиарда лева за изпалщане на всички защитени по закон депозити.

Това се случи по предложение от двамата депутати и след като отново те спечелиха дело срещу Фонда за гарантиране на влоговете в банките, заради отказа на представителите му да предоставят информация по Закона за достъп до обществена информация.