Народните представители Петър Славов и Методи Андреев внасят днес парламентарен въпрос към премиера Бойко Борисов във връзка с изказването на руския депутат от управляващото мнозинство Пьотр Толстой, че „просто ще купят цяла България, след като вече купиха половината от крайбрежието“.

Двамата депутати задават общо 7 въпроса към министър-председателя:

1. Обсъждани ли са в Съвета по сигурност към Министерски съвет данни за броя на закупените по българското Черноморие ваканционни и жилищни имоти, от граждани на държави, които не са членове на Европейския съюз, включително и чрез регистрирани в България юридически лица?

2. Правено ли е разследване кое е лицето, предложило на Министерски съвет промяната в чл. 24, т. 19 от ЗИД на Закона за чужденците, внесен в Народното събрание вх. No.602-01-23 от 28. 04. 2016 г. от МС, според която прагът на инвестицията, необходима за получаване на разрешение за продължително пребиваване в Република България се намалява от 600 хил. лв на 100 хил. лв. и има ли данни за засечени връзки на това лице с дипломат на държава, която не е член на ЕС?

3. Как се съотнася процентно броят на имотите по т. 1 към тези, собственост на българи или граждани/дружества от страни членки на ЕС в съответното населено място?

4. Каква част от лицата, придобили имоти по т.1, са кандидатствали и придобили разрешение за продължително/постоянно пребиваване в България и/или българско гражданство?

5. Проверяван ли е произходът на средствата за придобиване на имотите по т. 1, особено когато е било заплащано в брой, както и наличието на регламентиран доход на лицата-купувачи?“

6. В случай, че поставените по-горе въпроси не са били обсъждани в Съвета по сигурност към МС, ще ги поставите ли на обсъждане и ще поискате ли доклади по тях от представителите на специалните служби?

7. Не смятате ли, че скандалното изказване на Пьотр Толстой обижда всички български граждани, като уронва националното ни достойнство и засяга държавния ни суверенитет и не е ли редно да му бъде забранено да посещава Република България?

Според двамата депутати е притеснителен фактът, че съвсем наскоро беше направен опит прагът на инвестицията, необходима за получаване на разрешение за продължително пребиваване, да бъде намален от 600 хиляди лева на 100 хиляди лева. Особено когато това се случва на фона на засиленото изкупуване на имоти по Черноморието от чуждестранни граждани, основно без гражданство в страна-членка на Европейския съюз.

Тази инвестиция е една от предпоставките чужденец от държава извън Европейския съюз да започне процедура по получаване на българско гражданство. Тоест да започне ефективно да участва в обществено-политическия живот на страната, включително да избира или да се кандидатира за кмет, народен представител, да свиква и участва в референдуми и прочие.

„На фона на всичко това изказването на вече избрания за депутат в Държавната Дума Пьотр Толстой, като висш представител на управляващата в Руската федерация „Единна Русия“, не може и не бива да бъде подминато с безразличие и мълчание“, пишат в заключение Славов и Андреев.