Народните представители Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев внасят днес серия от въпроси към всичкии министри относно продажбата на обособени части и недвижими имоти от предприятия под техния надзор, включени в забранителния списък за приватизация.

В общо 17 въпроса към всички министри, които са принципал на държавни дружества, тримата депутати питат:

  1. Извършвани ли са сделки с „обособени части“ и/или на недвижими имоти на предприятия, които към момента на сделката са били  част от забранителния списък по член 3 от Закона за приватизацията и следприватизационния контрол (ЗПСК)?
  2. Моля да посочите предприятията, съответната обособена част, предмет на сделката, датата и цената.
  3. Налице ли е уведомяване и/или съгласие на принципала за сделките и спазена ли е процедурата по чл. 3 ал. 3 т.1 от ЗПСК, а именно – след доклад на принципала до Министерски съвет, по негово предложение да е взето надлежно решение на Народното събрание?

Повод за въпросите са изнесените от Димитров, Славов и Андреев вчера данни, че Дипломатическият клуб „Бояна“, който беше продаден наскоро за 8,5 милиона лева на компания с 3 лева капитал, е актив на „АДИС“ ЕООД – дружество, включено в забранителния списък. Въпреки това представители на Агенцията за приватизацията са заявили по време на парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм тази седмица, че Дипломатическият клуб  е „обособена част“ от АДИС и затова може да бъде продаден без решение на Народното събрание.

Нещо повече, от стенограмата от икономическа комисия става ясно още, че според представителите на Агенцията за приватизация, това не е изолиран случай, а практика в дейността им.

„Ако „обособени части“ от тези дружества могат да бъдат продавани, тогава за какво ни е забранителен списък?“, попита вчера на брифинг в парламента Мартин Димитров.

Според тримата депутати това може да доведе до разпродаване на имуществото на предприятията от забранителния списък, оставяйки само една „куха марка“ защитена, докато всичко ценно от нея се приватизира.

Димитров, Славов и Андреев работят и по спешни законодателни промени, в случаи че подозренията им за масовост на практиката Агенцията за приватизация да продава „под масата“ имоти и/или „обособени части“ на дружества от забранителния списък се потвърдят.