Искаме от министър Рашидов да спази закона и за НМУ „Любомир Пипков“, НФЦ и НИНКН

Шестима народни представители, начело на които Мартин Димитров и Петър Славов, внасят питане към министъра на културата Вежди Рашидов относно достигнали до тях сигнали за значително забавени конкурси за директорски длъжности в неговия ресор.

Става въпрос за директора на Националото музикално училище „Любомир Пипков“, където не е провеждан конкурс от над 20 години, Националния исторически музей, където конкурсът се отлага с близо 10 години, за Националния филмов център и Национания институт за недвижимо културно наследство. Във всички изброени случаи законовите изисквания за провеждане на конкурс на всеки 5 години не е спазено.

„Въвеждането на конкурсното начало за всички длъжности в администрацията – както ръководни, така и експертни, е един от приоритетите на управленската програма на настоящото правителство“, напомнят народните представители в своето питане.

„Създава се впечатление, че и в двата си мандата като министър Рашидов не изпълнява стриктно закона в частта му за конкурсен избор на ръководни длъжности. Това е лоша тенденция, която води до неравнопоставеност между хора, които са изпълнили процедурата и други, които с години заемат директнорски позиции“, коментира Мартин Димитров.

Именно затова депутатите настояват да разберат дали Министерство на културата работи по въвеждането на конкурсно начало за всички ескпертни и ръководни длъжности в системата на ведмоството, в това число и по отношение на непроведените в законовия срок конкурси за директорите на важни институтции акто Националния исторически музей, Националния институт за недвижимо културно наследство, Националното музикално училище „Любомир Пипков“ и други.

„Логично много хора си задават въпроса дали не е налице някаква субективна избираемост за това къде да се провежда конкурс и къде – не. Особено когато за важни институции като НИМ, НИНКН и музикалното училище „Любомир Пипков“ конкурс не е провеждан с години“, заяви от своя страна Петър Славов.