Групата за натиск с нова серия въпроси към всички министри в оставка

Народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев внасят днес серия от въпроси към всички министри в оставка относно извършените проверки за принадлежност към комунистическата Държавна сигурност на всички лица, кандидатстващи за достъп до класифицирана информация.

Тримата депутати питат:

1. За колко лица, назначени в ръководеното от Вас ведомство след 13.09.2016г. и чиято длъжност изисква достъп до класифицирана информация, е заявена проверка за наличие на евентуална принадлежност към бившата ДС и комунистическите разузнавателни служби? Колко са били общия брой назначени лица на длъжности с достъп до КИ?

2. За колко лица, разполагащи с достъп до КИ, назначени преди 13.09.2016г., е заявена проверка за наличие на евентуална принадлежност към бившата ДС и комунистическите разузнавателни служби? Колко са били общия брой лица с достъп до КИ към 13.09.2016г.?

3. Има ли резултати от Комисията по ЗДРДОПБГДСРСБНА от извършените проверки по т.1 и т. 2, за колко лица е установена принадлежност и за колко от тях е преценено, че е налице риск и/или зависимости от гледна точка на сигурността и/или опазване на тайната и какви мерки сте предприели?

Повод за въпросите им са приетите през тази година промени в Закона за защита на класифицираната информация,с която се предвиди проверка на всички лица, кандидатстващи за достъп до държавни тайни, както и за онези, които вече са получили такъв. Промяната беше инициатива на Славов, Димитров и Андреев.

Според текстовете, ако бъде установена принадлежност към бившата ДС, процедурата за предоставяне на достъп до класифицирана информация трябва да започне наново. По този начин трябва да се прецени дали дейността на лицето за комунистическото разузнаване или бившата ДС може да се счита за заплаха за националната ни сугурност или причина за зависимости и на това основание да бъде отказан достъп до държавни тайни.