Обобщени данни:

най-активният народен представител и през 7-те сесии на 43-то Народно събрание, като:

Изказвания пред Народното събрание повече от 17 часа – 522 пъти съм участвал в изказвания, дебати и представяне на внесени законопроекти.
Зададени въпроси към министрите с цел контрол над властта и поставяне на общественозначими проблеми – над 500 броя, като само за 2016г. са над 300.
Внесени законопроекти (като водещ вносител или съвносител и заедно с предложенията между първо и второ четене) – над 100бр.
Внесени проекти за решения – над 15 бр., сред които:

  • Проекторешение за изслушване на Главния прокурор по прилагането на закона по каузса „КТБ“;
  • Проекторешение за поставяне на държавния герб на Република България на фасадата на сградата на Народното събрание на пл. Ал. Батемберг (на мястото на все още стоящия остатък от комунистически герб там);
  • Проект на решение за принципна подкрепа на предложенията на Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки“ за радикална съдебна реформа, гарантираща независимостта на съда и ефективността и отчетността в работата на прокуратурата

Награди – „Златен ключ“ на програма „Достъп до информация“, за разкритията ни по схемата „Южен поток“, довели до недопускането на милиардни харчове в полза на корпоративни и чужди интереси и за сметка на българския данъкоплатец

По-важни резултати:

Част от Групата за натиск, създадена за търсене на отговорност от властта по ключови теми
Насърчаване даряването на храни. Подготвеният с Мартин Димитров и граждански организации законопроект, в сила от 1.01.2017г., освобождава дарените храни от плащане на ДДС, и така стимулира дарителството. Законът съдържа и множество разпоредби, които да ограничат възможните злоупотреби. По данни на Българската хранителна банка в България годишно се изхвърлят около 670 хиляди тона годна за консумация храна, защото досега за търговци/производители беше по евтино да бракуват храната, отколкото да платят 20% данък при нейното даряване. Простата сметка показва, че ако това количество храна се оползотвори, то ще може да се осигури храна за всички бедни хора в България за 1 г. напред.
Приемане на Електронното гласуване. След категоричния вот на референдума на близо 2 милиона българи „ЗА“ дистанционно електронно гласуване, с помощта на представители на Инициативния комитет в негова подкрепа, внесохме и отстояхме законодателни промени, които постепенно въвеждат този съвременен вид гласуване в българската изборна система. Целта е повишаване активността на независимия, свободен вот и приобщаване на онези над 2 милиона наши сънародници с право на глас зад граница и преодоляване на купения и манипулиран вот, при съответните гаранции за тайна на гласуването и неговата сигурност.

Приехме законова база за лустрацията. Заедно с Методи Андреев и Мартин Димитров въведохме задължение за изрична проверка за принадлежност към Държавна сигурност и останалите служби на комунистическия режим при кандидатстване за получаване на допуск до класифицирана информация. (последният по закон се изисква за работа на всички важни нива в държавната и общинска администрация).
По този начин трябва да се преценява за всеки конкретен случай дали получаването на допуск до класифицирана информация не застрашава националната сигурност поради наличие на зависимости на съответното лице, в това число и към бившите комунистически тайни служби. Промените в Закона за защита на класифицираната информация задължиха изпълнителната власт и службите да проверяват не само бъдещите кандидати, но и лицата, получили достъп до тайните на държавата преди влизане в сила на тези законодателни промени. Проверката на всички заварени случаи трябва да завърши до месец  септември 2017г.
Прокарахме законодателни изменения в Наказателния кодекс за отпадане на давността за престъпленията на комунистически функционери, които са били скрити от тоталитарния режим и са останали ненаказани.
Оспорването на текстовете от Главния прокурор пред Конституционния съд и тяхната неотдавнашна отмяна ни мотивира да търсим друго законодателно решение, защото е недопустимо и несправедливо престъпления, граничещи по своя характер с геноцид срещу собствения си народ (например скриването на информацията за радиацията от аварията в АЕЦ „Чернобил“), е несправедливо да останат безнаказани!

Мерки срещу данните за изкривяване на конкуренцията на пазара на горива, поради ъмненията за съществуване на картел и злоупотреба с господстващо положение. Заедно с Мартин Димитров аргументирано поискахме смяната на целия стар състав на КЗК поради незадоволителни резултати и така бе избран изцяло нов състав на Комисията-най-важният регулатор в борбата с монополите и картелите. След това инициирахме специална Парламентарна комисия за проверка на изкривяванията на пазара на горива. Отделно, предложихме законопроект, който да „отпуши“ достъпа да пазара през промени в режима на акцизните складове за горива, да разшири присъствието на пазара на малки търговци и така да засили конкуренцията, което би намалило цените за крайните потребители.

Възстановихме измервателните уреди в петролните акцизни складове. След като по време на кабинета „Орешарски“ част от уредите бяха буквално изключени, с наши законодателни предложения възстановихме реалния контрол, което е и един от главните факторите за отчетената значително по-добра данъчна събираемост през 2016г.
Въведохме задължителни измервателни уреди за производителите на алкохол и цигари с цел стриктен контрол. Въпреки, че законът изисква монтирането на такива уреди, повече от две години Министерство на финансите не изпълни тази разпоредба, като се оправдаваше с процедура по искане на съгласие от ЕК (за получаването на което регулярно сме поставяли въпроса на министъра в парламентарния контол и въпреки това резултат няма).
По наше шредложение отпадана такса „Юрисконсулт“, с която много недобросъвестни доставчици на комунални и др. услуги с монополно положение злоупотребяваха и товареха потребителите с допълнителни несъществуващи задължения. Така претенцията на дадено предприятие, напр. някоя топлофикация, за неплатена сметка за примерно 40лв. може да „набъбне“ до няколко стотин лева!
Въведохме автоматична обратна регистрация на автомобилите пред КАТ след сключване на гражданска отговорност за автомобил, който е бил дерегистриран. След като правителството въведе автоматична дерегистрация за автомобилите с неплатена Гражданска отговорност, потърсихме начин да облекчим хората, които след такава дерегистрация сключат застраховка гражданска отговорност и решат да се ползват от правото си да използват автомобила си.
По наше предложение бе приета гъвкава Гражданска отговорност за моторни превозни средство със сезонно ползване като мотори, мотопеди, каравани и кемпери. Редно е колкото ползваш, толкова да плащаш. Ако ползваш напр. мотора си четири месеца в годината, да можеш да сключиш и такава гражданска отговорност, а не да си длъжен да плащаш за цяла година!

Предложихме въвеждането на тримесечна винетка като допълнение към съществуващите в момента, както и годишната винетка да важи 12 календарни месеца от датата на закупуването.
Предложихме и бе въведена тримесечната Винетка за леки автомобили. Последната ще е особено полезна за хората, които излизат извън града основно през летния сезон, или пък живеят предимно в чужбина и се прибират в България за няколко месеца през годината. По-големият избор означава повече справедливост.
Въведохме и валидност от 12м. на годишната винетка-т.е. да важи до същия ден и месец на следващата година, на който е закупена. Така действително гражданите ще плащат, но и ползват реално 12м. винетката!

Спечелихме две дела срещу БНБ и КЗК за публичност на заплатите и бонусите. След спечеленото от нас дело (с изключителната подкрепа на адв. Кашъмов от програма „Достъп до информация“) стана най-после ясно, какви възнаграждения са получавали в БНБ по време на фалита на КТБ и че това дълги години са били далеч най-високите възнаграждения в държавата.
Прокарахме законодателни промени в Закона за достъп за обществена информация, с които се облекчава достъпа на гражданите до публично значима информация в държавни и общински стуктури и предприятия и се гарантира задължението на тези институции задължително да предоставят отговори на гражданите.
Противопоставихме се на плащането на каквито и да било публични средства за строежа на АЕЦ „Белене“, както и на строителство от мним частен инвеститор. Опитът на ГЕРБ и БСП до строят АЕЦ „Белене“ в зона с висок сеизмологичен риск е съществена заплаха пред България. Аргументът, че вече били вложени 2 млрд. лева не е основание да бъдат прахосани още 20 млрд. лева. Дори да се появи (мним) частен инвеститор, разходите по проекта ще бъдат прехвърляни поетапно върху данъкоплатците. Нашето предложение е реакторите да се продадат, понесените щети от данъкоплатеца така да се намалят максимално и проектът за изграждане на атомна централа на това опасно място да се спре веднъж завинаги!

Изискахме от Министерство на финансите, Фонда за гарантиране на влоговете и синдиците на КТБ поне да се отчитат през няколко месеца за резултатите по възстановяване на активите от КТБ. От тези отчети се вижда, че постигнатото е много малко и че в масата на несъстоятелността е постъпила незадоволително скромна част от първоначалните активи на банката. Вече е очевидно, че неприемането на нашето предложение, интернационална Компания за международни разследвания да участва не само в анализа на причините за фалита, но и да бъде ангажирана пряко в проследяване и връщане на източеното, се оказва големият проблем.
Противопоставихме се срещу опитите за отмяна на плоския данък върху личните доходи и свръх облагане на средната класа в България. Това ще бъде основна битка в следващия Парламент.

Приехме законодателни промени, с които Народното събрание да може да изслушва Главния прокурор по прилагането на закона по обществено значими казуси.
В тази връзка с колегите от Групата за натиск още м.06.2016г. внесохме проект за решение, с който Парламентът да изслуша Главния прокурор по казуса КТБ и напредъка по подвеждането под отговорност на виновните за фалита на банката лица, проследяването на източените средства и предприетите мерки за тяхното възстановяване в максимална степен.
Отстоявахме европейския и евроатлантически път на развитие на България и запазване на цивилизационния избор на българите, да са част от семейството на успелите западни демокрации от ЕС
Опитите на т.нар. „евразийски сили“, а иначе зле прикрити постсъветски комунисти на чужда издръжка, да откъснат България от естествения й път на развитие, срещаха нашето категорично противопоставяне с изказвания и предложения както от трибуната на Парламента, така и чрез медиите. Именно по наше предложения – с Методи Анреев и Мартин Димитов, Народното събрание прие промени в Наказателния кодекс и вече поругаването (включва и паленето на знамето – за „другарите“ дето се събират периодично на яз. Копринка) на европейското знаме ще се наказва със същата строгост, с която се наказва посегателството срещу българския национален флаг.

По-важни законопроекти, минали първо четене и блокирани от „системното мнозинство“

Предлагаме намаляване на законната лихва за забава до ОЛП +4% за физическите лица и ОЛП +8% за търговците (сега за всички е ОЛП +10%). Заедно с Вили Лилков и Мартин Димитров инициирахме проучване и констатирахме, че законна лихва в България е една от най-високите в ЕС. По тази причина натрупването на законна лихва, заедно с други плащания, прекомерно натоварва стотици хиляди български потребители и от компенсация се превръща в санкция. Предлагаме законната лихва да бъде намалена два пъти и половина за физическите лица, така че закъснение в плащането на комунални сметки или банков кредит да не се превръща в лична трагедия и средство за неоснователно обогатяване на един или друг монополист за сметка на хората!
Тълкувателният закон на Закона за приватизация и следприватизационен контол, с който се пресича възможността за злоупотреба с държавно имущество от структуроопределящи предприятия, включени в забранителния списък за приватизация и абсурдната „практика“ понастоящем, да бъдат разпродавани на парче като „обособени части“. Окончателното приемане на закона ще позволи подобни действия в миналото да бъдат ревизирани, а сделките в нарушение на забраната в закона-да бъдат оспорени.

Със закон предложихме премахване на комунистическите символи. Според новите текстове всички заварени символи, възхваляващи комунистическата власт и невярно отразяващи историята на периода от 9 септември 1944г. година до 10 ноември 1989 година, могат да бъдат предоставени в Музея на социалистическото изкуство. Законът забранява също поставянето на публични места на предмети, надписи, скулптури или символи, невярно пресъздаващи периода на тоталитаризма у нас и такива, които възхваляват дейността на БКП. Единственият вариант, при който такива предмети могат да бъдат видени публично, е като задължително бъде посочен престъпният характер на режима /обявен за такъв още през 2000г. със закон/ чрез информационна табела.

След разпускане на 43-то Народно събрание като част от НОВА РЕПУБЛИКА
Още на първия ден след разпускането на парламента, вече като граждани, продължихме битката в защита на Националните училища и внесохме при новия министър на образовнанието, проф. Денков, заявление по Закона за достъп до обществена информация.
След по-малко от седмица от МОН приеха нужните промени в сътоветната Наредба No.9 и решиха проблема на заварените училища с национално значение-нещо , което предишното ръководство на министерството не пожела (не можа) да реши в рамките на парламентарния контрол!

Обжалвахме незаконното решение на ЦИК за практическо зачеркване на машинното гласуване и то бе отменено от Върховния административен съд! Законът трябва да се спазва и недобросъвестността на един или друг чиновник или държавен орган не е извинение за неспазването му! Ако от 2009 г. (когато за първи път се гласува машинно), на всеки избори са били купувани (а не наемани на баснословни цени) 700-1000машини, то сега държавата щеше да притежава нужния брой машинни терминали за гласуване. А това ще гарантира и честността на вота, и премахването на „невалидните“ бюлетини, и точното и пълно отчитане на мажоритарния елемент-преференцията!

Поискахме проверка по отношение на Обществените поръчки от вицепремиера Семерджиев. Внесохме заявление по Закона за достъп до обществена информация във вр. с събраните данни по линия на парламентарния контрол, че в последния месец и половина на фактическа оставка на кабинета, ведомствата са изхарчени десетки милиони повече, отколкото през същия период на миналата година.
А някои министерства (Министерство на здравеопазването) дори не сметнаха за нужно да отговорят напарламентарния ни въпрос още от м.12.2016г., независимо, че там са най-многото упреци за неправомерно разходване на средства!

Неизменно най-активните народни представители в 43-то Народно събрание, оставяме в наследство за следващия парламент огромен брой внесени от нас и необсъдени, но важни законодателни предложения и проекторешения.
Всички те са насочени към подобряване на условията за живот в България, увеличаване благосъстоянието на българите и развитието на страната като просперираща държава на горди гражани, важна част от Европейския съюз. Вероятно цял един нов мандат ще необходим, за да могат да бъдат разгледани и реализирани всичките!