Гражданска платформа е инициатива на сдружение „Граждански блок“, целяща да бъде проводник на идеи и сигнали от обществото.

Ние сме общност от активни хора с гражданска позиция. Сред нас има народни представители, общински съветници, кметове, представители на неправителствения сектор и гражданското общество с десни политически убеждения.

Ние имаме ресурса и желанието да доведем вашите идеи вашите идеи до изпълнение.

Ние вярваме, че положителната промяна ще дойде чрез активно участие на гражданите в политическите процеси, че само гражданите ще донесат истинска политическа промяна.

Сайтът на Гражданска платформа започва да функционира през месец февруари 2016 година като форум за публично обсъждане на идеи, подаване на сигнали и търсене не решения. В неговата основа заляга възможността всеки да предложи положителна промяна, а тя да бъде доведена до отговорните институции от представителите на сдружение „Граждански блок“.