Защо е важно да си направя акаунт?

ГП не е политическа партия, а общност на хора от различен бекграунд и професии, които споделят общата цел за положителна промяна в БГ чрез гражданско участие в процесите на управление и вземане на решения. Включително натиск върху политиците.

  • Ние не сме политическа партия
  • Ние сме общност на хора с различни професии
  • Споделяме обща цел за положителна промяна в БГ чрез гражданско участие.
  • Вземане на решения в процесите на управление, включително натиск върху политиците