Гражданска платформа Форуми Предложения "Таван на пенсиите"

Преглеждане на 15 съобщения - от 1 до 15 (от всички 30)
 • Автор
  Публикации
 • Профилна снимка на Петър ПетровПетър Петров
  Participant
  Post count: 9
  #1305 |

  Мнение
  „Таванът на пенсиите” е ограничението, което определя сумата на получаваните една или повече пенсии да не превишава 35% от максималния осигурителен доход / параграф 6, ал.1 от ПЗР на КСО/ .
  Поради наличието на „таван” на пенсиите 1,5 % от българските пенсионери не получават определената им пенсия в пълен размер. Икономията е около 1% от общите разходи за пенсии, което означава че решението на въпроса е преди всичко политическо, а не финансово.
  Ограничение на максималната получавана пенсия е имало и в минали години /например през 1926 г./, но тя е била определена като 11 пъти по-голяма от минималната /500 към 5500 лв./. Сега съотношението е едва 6 пъти, което води до уравниловка и неуважение на труда на ощетените пенсионери. В сегашните условия съотношение 1:11 също би могло да бъде приемливо. А днес българският „таван” е нищожно нисък за държава от ЕС, той е по-нисък например от минималната пенсия в Гърция .
  Известният български юрист проф. Васил Мръчков в статия във вестник Труд /08.11.2010г./ пише: „Получаваната дължима пенсия, размерът на която е определен в самия закон /възраст, осигурителен стаж, размер на трудовото възнаграждение и осигурителни вноски/ е частна собственост на работника или служителя. Собственост, която законът гарантира, а чл. 17 ал. 3 от Конституцията обявява за неприкосновена.” Ако действително сумите над тавана са удържани в противоречие с Конституцията, те би трябвало да се върнат на собствениците, за да има справедливост, както стана например при реституцията.
  Законът за общественото осигуряване представлява колективен и дългосрочен договор между гражданите и държавата – те да правят отчисления от заплатите си, а тя да им изплаща някога пенсии. По същество пенсиите са вътрешен дълг на държавата. Впоследствие тя едностранно въведе промени в договора.
  Не е справедливо десетки години човек да бъде лишаван от правото си да получава пълния размер на полагащата се съвсем нормална пенсия, животът не е безкраен. Това е несправедливо отношение, тъй като за някои пенсионирани ръководители в държавата и за конституционните съдии таван на пенсиите няма /това са около 50 души/, пенсионерите с пенсии под тавана също получават пълния размер и само 1,5 % от пенсионерите носят някаква тежест. Член 6, ал. 2 от Конституцията на Република България гласи: “Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.” Ако все пак средствата за пенсии са с 1 % недостиг, то е по-справедливо този недостиг да се поеме солидарно от всички над 2 милиона пенсионери, отколкото на една незначителна част от тях да се орязват десетки проценти от определените за пенсии суми, като ефектът от това орязване е нищожен.
  „Един български пенсионер има изчислена реална пенсия от 16 000 лв. Заради този случай не се премахва таванът върху пенсиите”.Това съобщи зам.-министърът на труда и социалната политика Николай Николов. „Ако бъде премахнат таванът, ще трябва да се обяснява за този човек”, допълни той. То и сега трябва да се обясни защо се е стигнало до тази аномалия. Не е виновен пенсионерът, а трябва да се каже как са сътворени правилата, довели до тази нелепост.
  Пенсия в размер от 16 000 лева, макар и определена по правила създадени от държавата, е неприемлива в сегашните условия, но пенсия в границите на максималния осигурителен доход трябва да се счита за нормална и това може да се урегулира с подходящи промени в КСО.
  „Таванът” на пенсиите в сегашния му вид е несправедлив не само защото отнема законово определени суми за получаване. Пенсията служи обикновено за издръжка не само на живота на конкретния пенсионер, но и на неговите близки и в някои случаи е единствения доход, който се разпределя между тях. В този случай „таванът” ощетява още няколко души и несправедливостта мултиплицира. Липсата на конкретен подход т.е. общият подход отнема средства от там, където те са в много случаи жизнено необходими и ги изпраща незнайно къде.
  Ще бъде справедливо в Кодекса за социално осигуряване да се въведе понятието «семеен таван на пенсиите», което да означава, че от средствата над тавана на единия съпруг да се допълва пенсията на другия, докато тя е под тавана /или под издръжката на живота/.
  Справедливо е още в КСО да се въведе и понятието «индивидуален /личен/ таван на пенсията», който да се определя според годините в пенсия – всяка година да повишава процента определящ “тавана” на пенсионера с 1 % – например след 5 години в пенсия личният таван да бъде 40 % от максималния осигурителен доход. Така ще се избегне в някаква степен уравниловката, създавана от тавана на пенсиите в сегашния му вид и пенсионерът ще може да получава реално годишното увеличение по швейцарското правило.

  Профилна снимка на nikitomovnikitomov
  Participant
  Post count: 50

  Нека първо професора да обясни защо неговата диктаторска партия ликвидира пенсионния фонд през 50-те години на миналия век. Нека да обясни и защо неговата диктаторска партия допусна хиперифлацията през 1996-1997 година която ликвидира всички доходи деноминирани в лева на населението. След хиперифлацията всички пенсии стартираха от ужасно ниско ниво. Това е и главната причина те все още да са толко ниски. Като се прибавят тук и либерастките намаления на осигурителните вноски….картината за ниските пенсии и защо не трябва да се маха тавана на пенсиите става напълно ясна. Тия два факта са достатъчни той и неговата партия да се заврат в миша дупка и да не излизат от там поне 30 години. А той взел акъл да дава, той взел за говори за справедливост. Супер нагло човече. Малко хора били ощетени…некви 1.5% от пенсионерите….ами това с семествата им правят поне 50-60 хиляди човека…което съвсем не е малко. Аз съм сигурен, че в тая група преобладават бивши номеклатурчици на БКП и техни помагачи. Така, че но пасаран на тавана….

  • Този отговор беше редактиран на преди 2 години, 12 месеца от Профилна снимка на nikitomov nikitomov.
  Профилна снимка на Venceslav VrabchevVenceslav Vrabchev
  Participant
  Post count: 14

  Подкрепям г-н П. Петров. Що се отнася до мнението на Ники Томов – съгласен съм за ликвидирането на пенсионния фонд , за хиперинфлацията, за необоснованото намаляване на осигурителните вноски, но след това краен социализъм, уравнивиловка, обобщения, злоба. А с това “ Но пасаран“ – връщам се 40-50 години назад!!
  И последно -аз не съм бил член на БСП, не съм номенклатурчик, просто само инженер. И съм срещу уравнивиловката !!!

  Профилна снимка на nikitomovnikitomov
  Participant
  Post count: 50

  ….съгласен съм за ликвидирането на пенсионния фонд , за хиперинфлацията, за необоснованото намаляване на осигурителните вноски,….до тук добре…но по-нататък се поизложи г-н Инженер. Пенсиите в България за огромното болшинство са ужасно ниски именно следствие на горните събития предизвикани от БКП/БСП. Тавана може да падне когато осигурителните вноски покриват над 95% от плащаните пенсии. Сега е почти 50% на 50% от вноски и субсидия от бюджета. Това на практика означава 7 до 10 години след като се вдигнат осигурителните вноски. Дотогава пак ще го напиша…но пасаран!!! Аз пък съм просто един …четоводител…както казваше един бивш колега…“манипулирайки“ с числата си изкарвам хляба. Нашия модел е солидарен…не е напълно справедлив но причината е ясна.

  • Този отговор беше редактиран на преди 2 години, 12 месеца от Профилна снимка на nikitomov nikitomov.
  Профилна снимка на Venceslav VrabchevVenceslav Vrabchev
  Participant
  Post count: 14

  Както сте написали „просто счетоводител“ и признавате, че моделът не е напълно справедлив, как ще обясните прокламирания / един от петте/ принцип в КСО, а именно принципът на РАВНОПОСТАВЕНОСТ!!!??? Нали по този КСО се изчисляват пенсиите !!! Аз равнопоставеност разбирам така: внасяш по закон, изчисляват ти пенсията по единни правила, резултатът е персоналната пенсия. Вие как разбирате този принцип ???

  Профилна снимка на Петър ПетровПетър Петров
  Participant
  Post count: 9

  Г-н Томов, търсех „просто един счетоводител” да направи коментар на следния факт /посочените суми са примерни и не е необходимо да се коментира размерът им, а само казусът/:
  В едно семейство определеният размер на пенсиите е 850 и 750 лв. или общо 1600 лв. и тази сума се получава в пълен размер. В друго семейство определеният размер на пенсиите е 1420 и 180 лв. или общо също 1600 лв., но поради наличието на „таван” за първата пенсия, семейството ще получи общо 1090 лв., с 510 лв. по-малко от първото семейство и сума по-малка от издръжката на живот за двама души. Такова ще бъде положението и ако единият съпруг от второто семейство има определена пенсия много по-голяма от посочената. Оказва се, че семейства с по-голям сумарен принос в осигуряването в крайна сметка може да получат по-малка обща сума, отколкото семейства с по-малък принос. За избягването на този ефект, аз предлагам въвеждането на „семеен таван на пенсиите“.
  Г-н Томов, и аз не съм член на БСП, не съм номенклатурчик, не съм супер нагло човече и други такива, според вас, грехове, не съм професор, „просто един инженер“. И съм срещу уравниловката !!! Аз съм за това, всеки да получи заслуженото.

  • Този отговор беше редактиран на преди 2 години, 12 месеца от Профилна снимка на Петър Петров Петър Петров.
  Профилна снимка на Venceslav VrabchevVenceslav Vrabchev
  Participant
  Post count: 14

  Изцяло подкрепям г-н Петров. До г-н Томов: Вие сам признавате, че“моделът не е напълно справедлив“. Като човек „манипулирайки числата“ /ваш израз/ в колко процента моделът на пенсионната ни система е/не е справедлив???? Истината е: или е справедлив или не е справедлив!!!!

  И още нещо , защо се преустанови практиката всяка година таванът на максималния осигурителен доход да се вдига ???

  Профилна снимка на Peter SlavovPeter Slavov
  Keymaster
  Post count: 17

  Здравейте, поставяте актуален въпрос, който очевидно към момента не е справедливо решен в законодателството ни. Защото е явно несправедливо, човек да е заделял съответната сума, за да получава определен размер пенсия, и след пенсионирането си да не може да я получава в пълен размер. Защото, примерно, след 45г. комунизъм, пенсионният фонд е бил източен и пр.
  Преодоляването на проблема очевидно изисква време и нарастване на осигурителните постъпления в пенсионно-осигурителната ни система. Все пак, след 2019г. следва лимитът за макс. пенсия да нарасне на 40% от МОД, като за новоотпуснатите да няма лимит.
  Вижте и този отговор на парл.въпрос от Ив. Калфин, мисля ще Ви е полезен:
  http://parliament.bg/bg/topical_nature/23223

  Профилна снимка на nikitomovnikitomov
  Participant
  Post count: 50

  Доналт Тръмп…Така и така мислите…мислете поне глобално/мащабно/….В тоя контекст…мислете за всичките 2.2 милиона пенсионери, а не само за „вашите“ 30 хиляди. Вие мислите само за падане на тавана…помислете и за вдигане на мизерните други пенсии. Това може да стане с вдигане на осигурителните вноски, премахване на несправедливото данъчно облагане сега, затягане още на неплащането на данъци и осигурителни вноски, затягане контрола на чуждите компании опериращи в България…имам предвид детайлно вглеждане в разходната част на отчетите им за приходи и разходи…и още няколко неща които са нормални за държавите към които се стремим като стандарт на живота. И, помнете че корена на злото бе посаден от БСП чрез хиперинфлацията през 1996-1997 година. И, тъй като повечето които искат отпадане на тавана са именно то тая партия…затова казвам…но пасаран!!!!

  Профилна снимка на Петър ПетровПетър Петров
  Participant
  Post count: 9

  Господин Славов, благодаря за вниманието. Разбирам, че и Вие считате, че „таванът на пенсиите” е несправедливост.
  Въпросът за ограничението на пенсиите никога не е бил само икономическа мярка, а и политическа. Един бивш управител на НОИ каза в интервю / в-к “Кеш”, 28 март 2008г./, че “въпросът не е финансов, а на морална преценка”. И добави: “Веднага след 1990г. по политически причини е въведен таван, като абсолютна сума, за да се елиминират нереално високите пенсии на активните борци”.
  Днес активни борци вече няма, но административното орязване на пенсиите продължава чрез „тавана”. Пенсионната реформа предвижда след 2019 г. „таванът” да се вдигне с 5% от МОД. Това обаче не е решение на въпроса с „тавана”, а увеличение на максималната пенсия, което увеличение за тези предстоящи 4 години инфлацията може би ще го е стопила. А до тогава пенсионерите с пенсии над тавана няма да получат никакво увеличение.
  Господин Славов, заинтересованите пенсионери освен разбиране, разчитаме на съдействие от народните представители с позитивно мислене по този въпрос. Необходимите средства не са много, поне за едно по-приемливо ниво на „тавана”, въпросът е на политическа воля. Не е справедливо максималната пенсия в РБ да е по-ниска от минималната пенсия в други държави от ЕС. Някои от ощетените пенсионери чакаме решение вече няколко петилетки и очевидно ще останем само с чакането. Считам, че мненията и особено предложенията, които съм направил по темата имат резон, заслужават внимание и могат да се поставят на отговорно ниво, но това може да стане само от хора с възможности като Вас. Докато не се формира мнение на високо ниво за промяна на § 6 от ПЗР на КСО, решението на въпроса с „тавана” все ще се отлага.

  Профилна снимка на nikitomovnikitomov
  Participant
  Post count: 50

  Петров, в момента за изчисляване на пенсиите се вземат 3 години от 1982 до 1996 година…и всички след 1997 година. Когато отпаднат 3 години от периода 1982 до 1990 година/това може да стане като Г-н Славов предложи да не се взимат 3 години от тоя период/ тогава няма да имаме различия. Нека останат 3 години само от 1990 до 1996 година.

  Профилна снимка на Venceslav VrabchevVenceslav Vrabchev
  Participant
  Post count: 14

  Уважаеми Г-н Славов,

  Благодаря за предоставената ни възможност да коментираме и обменяме на мнения по различни теми.

  Конкретно по отговора на г-н Калфин:
  1. Изненадам съм, че въпросът за “тавана на пенсиите” е зададен от един ляв депутат /дори да е услуга на съпартиец към техния министър/. Според мен в случая “десницата” би трябвало да бъде активната страна, но за съжаление само БСП имаха различно предложение – ирония в парламента !!!
  2. Казва се че системата е”разходопокриваща”. – теоретично. В момента в който е намесен държавния бюджет, това вече не е вярно.
  3. Интересно как би тълкувал г-н министъра примера, който г-н Петров дава с двамата пенсионери и техния семеен доход ??
  4. Много се подчертава принципът на солидарност, но се игнорира принципът на РАВНОПОСТАВЕНОСТ в КСО
  5. В отговора на г-н министъра се цитират президента и вицепрезидента като лица без таван и защо, но умишлено забравя членовете на Конституционния съд / те също нямат таван /. И естествено услужливо решение / те са две/ на този съд. Дали това не е конфликт на интереси ???
  6. Защо МОД не нараства всяка година, каквато беше практиката в последните години ?? Така година по година проблемът отиваше към решение / както казва министъра – постепенно/. Друг е въпросът, че пенсионерите нямат време за чакане. Мисля, че това също е тема на “десницата” в парламента, а всъщност тя подкрепи предложеното, а именно оравнивиловка.
  7. Вярно е, че трите години преди 1997г. оказват влияние на пенсията, но когато се пенсионираме с 40- 45 години стаж, няма как за вече пенионираните тези години да отпадат.Как да се пренебрегне трудов стаж от 30-35 години??

  Все пак това се отнася за около 33000 пенсионери, които всяка година намаляват. След всяка година, проблемът все повече ще затихва и така докато приключи. Това ли чакаме !!???

  Профилна снимка на Петър ПетровПетър Петров
  Participant
  Post count: 9
  Профилна снимка на Петър ПетровПетър Петров
  Participant
  Post count: 9

  Очевидно седянката по темата отива към приключване. От около 33 000 пенсионери с пенсии над тавана сами двама са недоволни, а другите мълчат щастливо.
  „Групата за натиск” като че ли не проявява интерес към темата и няма да „натиска”. Защо да се занимава с проблема на шепа смачкани пенсионери. Това може да й донесе само негативи.
  Господа Славов, Димитров и др. въпросът е морален. Оказва се, че справедливостта е разтегливо и нееднозначно понятие. Периодично депутатите си гласуват увеличаване на заплатите със суми от няколкостотин лева съгласно правило, прието от самите тях. И това, казват те е справедливо. В същото време, същите депутати считат че е справедливо на Петров да му се отнема сума от същия порядък от определената пенсия, пак по правило, прието от тях /§ 6 от ПЗР на КСО/. За да разберете ощетените пенсионери, представете си, че всеки месец ви се орязват по около 30% и повече от дохода и това в продължение на 10, 15 и повече години. Какво бихте правили? Но за такива случаи народът е казал: „на чужд гръб и сто тояги са малко”.

  Профилна снимка на Venceslav VrabchevVenceslav Vrabchev
  Participant
  Post count: 14

  Съгласен съм с г-н Петров.
  Преди дни прочетох, че на правителствено заседание е приета икономическа програма за период от няколко години напред. Разбира се и за пенсионерите е посочено увеличение с 1,9% и 2,1% и подобни. Първо не членувайте ПЕНСИОНЕРИТЕ – отнася се само за НЯКОИ пенсионери.
  И последно: посочете ми друга група от нашето общество, която да има официален документ какво трябва да получи за труда си и след това депутатите решават колко от полагаемото ти се да ти се даде !! И така до гроб!!

  Друг е въпросът с ВСС, с парламента, с МВР!!Там правилата се спазват стрикно – заплатите нагоре по „нашите“ правила, измислени и узаконени от нас !!СПРАВЕДЛИВО !!

Преглеждане на 15 съобщения - от 1 до 15 (от всички 30)

Трябва да влезете в профила си, за да отговорите в темата.