• Въвеждане на втора Здравна каса за да се конкурира с настоящата и по броя на осигурените в тях да съди за ефективността им. Болниците да се борят за парите на касите чрез по-добри здравни услуги, а не да източват касите!